นายนพดล มาตรศรี

  นายนพดล

  มาตรศรี

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอู่ทอง
  • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอู่ทอง
  • ประถมศึกษา  โรงเรียนปานจิตวิทยา  อำเภออู่ทอง
   


  ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  ปัจจุบัน

  • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
  • รองประธานกรรมาธิการคมนาคม
  • กรรมาธิการการพลังงาน
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
  • สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
  • ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย