ชาติไทยฯอาสา สร้างโอกาสกลางวิกฤตโควิด 19 เปลี่ยนผักตบชวา เป็นสินค้าสร้างอาชีพให้ชุมชน

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด19 ที่ยาวนาน ทำให้หลายคนต้องประสบความยากลำบาก ตกอยู่ในสภาวะไร้งาน ไร้อาชีพ และขาดรายได้

อย่างไรก็ตาม ชุมชนต่างๆก็พยายามปรับตัว หาทางรอดให้สมาชิกชุมชนด้วยตัวเอง อย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง คุณ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนาให้การสนับสนุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในช่วงการระบาดโควิด19 โดยศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอแห่งนี้ เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชน ฝึกการสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือ โดยนำผักตบชวามาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า แจกันโคมไฟ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เช่น เปลนอน ฉากกั้น ชุดโซฟา เป็นต้น

นอกจากแปรรูปผักตบชวา ให้เป็นงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัยทักษะและการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอ ยังเห็นโอกาสในการแปรรูปผักตบให้เป็นวัสดุกันกระแทก สำหรับใช้ปกป้องสินค้าจากความเสียหายในการจัดส่ง ทดแทนการใช้เมล็ดโฟมกันกระแทก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จากธุรกิจการขนส่งที่เติบโตขึ้นทั่วประเทศ

22_may_210616_0

ข้อดีของผักตบชวากันกระแทก ที่ใช้ปกป้องสินค้าในกล่องบรรจุภัณฑ์ คือ การที่เป็นวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ไม่ก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม ผู้รับสินค้าปลายทางสามารถทิ้งได้ทันที โดยไม่ก่อให้เกิดปัญต่อสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลัง หรือจะนำไปใช้งานได้ต่อ เช่น รองพื้นกรงสัตว์เลี้ยง ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ซึ่งนอกจากย่อยสลายได้แล้ว ยังช่วยคลุมหน้าดิน รักษาอุณหภูมิและความชื้นแก่ดินปลูกต้นไม้ด้วย

ผักตบชวา ที่เคยไร้ค่าและสร้างปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่พึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ทั้งปัญหาทัศนียภาพ ขวางทางเดินน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย สร้างปัญหาในการระบายน้ำ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถแก้ไขได้แบบครั้งเดียวจบ วันนี้ถูกนำมาแปรรูปใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ได้ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน บวกกับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน และส.ส.ในพื้นที่ที่เข้มแข็ง

การส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและศักยภาพสินค้า เป็นการสร้างงานและช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดได้ หากความต้องการสินค้าแปรรูปผักตบชวาในตลาด มีการขยายตัว ย่อมสร้างแรงผลักดันในการลดจำนวนผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองได้จำนวนมาก

คุณ วราวุธ ศิลปอาชา และพรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่าที่ผ่านมาการส่งเสริมจากภาครัฐให้วิสาหกิจชุมชนใช้ผักตบชวาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังขาดความต่อเนื่อง และขาดการต่อยอดสินค้าในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ จึงหมายมั่น ที่จะปลุกปั้นศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นโมเดลตัวอย่างในการผลิต สินค้าจากผักตบชวา โดยคาดหวังไว้ว่าจะสามารถนำสินค้าหัตถกรรมไปขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

22_may_210616

รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce ที่ทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าขยายตัวมากขึ้น ผักตบชวากันกระแทก ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้วัสดุขนส่งที่ปลอดภัย คุณภาพในการรักษาสินค้าจากแรงกระแทกสูง และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องประสานไปยังผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ให้หันมาเลือกใช้ วัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อโลกของเรา และเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงวิกฤตโควิด19 นี้ อีกด้วย

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย