ชาติไทยพัฒนา ประชุมใหญ่ พร้อมชูสโลแกน "เข้าใจจริงทุกปัญหา พัฒนาทุกชีวิต"

ชาติไทยพัฒนา ประชุมใหญ่ ประกาศเดินหน้าสู่มิติการทำงานใหม่ “เข้าใจจริงทุกปัญหา พัฒนาทุกชีวิต” ตั้งเป้า กลับเป็นพรรคขนาดใหญ่อีกครั้ง

24 เมษายน 2565 พรรคชาติไทยพัฒนา จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นำโดย นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา และ กรรมการบริหารและสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมร่วม 300 คน ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสู่มิติใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา : เข้าใจจริงทุกปัญหา พัฒนาทุกชีวิต”

มีวาระสำคัญดังนี้คือ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวพบปะสมาชิกพรรค โดยเป็นเวทีเปิดใจถึงอนาคตพรรคชาติไทยพัฒนา ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสามัญประจำปี โดยเป็นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบคือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2565 แผนงานและโครงการที่ดำเนินการโดยเงินของพรรคประจำปี 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2564 ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2564 ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560

โดยนางสาวกัญจนา ขึ้นกล่าวเปิดงานในหัวข้อ เส้นทางมรดกนโยบาย จากยุคชาติไทย สู่ ชาติไทยพัฒนา ซึ่งมีเส้นทางยาวนาน 48 ปี โดยมีมรดกนโยบายที่สำคัญ ที่รับสืบทอดจากนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เช่น การร่าง รธน.40 ด้วยกลไก สสร. การจัดตั้ง พรบ.ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำแนวคิด “สัจจะ กตัญญู” ที่พรรคชาติไทยยึดถือสืบทอดมาถึง พรรคชาติไทยพัฒนา
ท่ามกลางสถานการเมืองที่ค่อนข้างจะวุ่นวาย ขัดแย้งสูง มีพรรคการเมืองใหม่เยอะ กติกาเปลี่ยนไป มีคำถามมาเยอะว่า อนาคตชาติไทยพัฒนาจะเป็นอย่างไร ขอชี้แจงว่าเรามีทั้งเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง เริ่มจากเรื่องที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือ เราจะสู้ศึกเลือกตั้งในนามชาติไทยพัฒนาจะไม่มีวันยุบรวมกับพรรคใดเด็ดขาด กติกาแบบไหนมาเถอะ เราสู้ทุกรูปแบบ จะไม่มีวันรวมกับพรรคอื่น แต่ถ้าใครจะมาอยู่กับเรา เรายินดีต้อนรับ ขอแค่ให้มีแนวทางการทำงานสอดคล้องกัน

ctp_1

“พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคที่ทำงานการเมือง เราไม่เล่นการเมือง ไม่นิยมความขัดแย้ง เพราะความขัดแย้งไม่เคยนำพาประเทศไปสู่หนทางที่เจริญได้ เราให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆรัฐมนตรีเราช่วยหมด ไม่ว่าจะคำขอนั้น จะมาจากสส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เราไม่แบ่งแยก เพราะเราถือว่านั่นคือทุกข์ยากของประชาชน”

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
กล่าวบนเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

c59157cff6cc1155d1be231920cda87f0_4742820906749627312_220425_2

“สัจจะ กตัญญู คำที่บ่งบอกถึงบุคลิกของนายบรรหาร
สืบทอดมาถึงพรรคชาติไทยพัฒนาในวันนี้
เราพูดคำไหนคำนั้น เรากตัญญูกับพี่น้องประชาชน
คำเชยๆ ที่นักการเมืองอย่างเรายึดเป็นหลักคุณธรรม
โดยปราศจากเงื่อนไขของกาลเวลา”

 

“พรรคชาติไทยพัฒนา เราทำงานกันอย่างพี่น้อง ทำงานด้วยความอบอุ่น
ในพรรคไม่มีระบบเผด็จการ ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใคร
พรรคพร้อมสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ ส.ส.ของเราแก้ปัญหาและบำรุงสุขให้กับประชาชน”

c59157cff6cc1155d1be231920cda87f0_4742820906749627312_220425_1_1

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า “ ปีนี้ เป็นปีที่ 20 ของการทำงานการเมืองของตน แต่ก็ไม่อาจพูดได้เต็มปาก ว่าได้ทำงานทั้ง 20 ปี เพราะเนื่องจากอุบัติเหตุทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ตนเว้นว่างไปกว่า 10 ปี และเพิ่งได้กลับมาทำงานการเมืองเต็มรูปแบบในการเลือกตั้ง 62 ที่ผ่านมานี้เอง 10 ปี ที่ตนหายไป และได้เฝ้ามองการเมืองไทย ตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง เป็นทศวรรษที่สูญหาย และคนไทยทุกคนกำลังร่วมกันจ่ายค่าเสียหายอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้า กลุ่มเปราะบางทางรายได้ เป็นกลุ่มคนที่จ่ายแพงที่สุด นี่คือความเจ็บปวดของประชาชนที่ตนมองเห็น”

นายวราวุธ ยังเผยวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งเป้านำทรัพยากรที่ประเทศไทยมี ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม นำมาพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

“เราจะลงทุนในเทคโนโลยี พัฒนา Young Smart Farmer สนับสนุนให้ลูกหลานของเรา
ไม่ต้องเข้ามาดิ้นรน หาอาชีพการงานอื่นๆทำ
ในเมืองหลวง เพื่อฝันถึงอนาคตที่ดีกว่า
เพราะอนาคตที่ดีกว่า พวกเขาพัฒนาได้
จากสิ่งที่ครอบครัวของพวกเขามี”

นายวราวุธ ย้ำว่า เกษตรกร จะต้องไม่ใช่อาชีพที่สังคมมองว่า ลำบากยากจน อีกต่อไป
แต่เกษตรกร จะต้องเป็นอาชีพที่ทุกคนนับถือและมองเห็นว่า สามารถสร้างความร่ำรวยได้ ด้วยการสนับสนุนที่ถูกต้องจากภาครัฐ ที่ผ่านมา งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ ถูกใช้ไปกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ หรือการอุดหนุนส่วนต่างราคา เมื่อสินค้าล้นตลาด ราคาตก เหมือนเรารดน้ำต้นไม้ที่ปลายใบ แต่ไม่เคยรดที่รากโดยตรงเลยสักครั้ง”

“อนาคตข้างหน้า เราจะเลิกตั้งเป้าส่งออกสินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เลิกวัดผลเป็นเชิงปริมาณ แต่จะหันมาตั้งเป้าส่งออกสินค้าคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก เพื่อให้ได้ราคาสูงที่สุดแทน ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้เป็น Young Smart Farmer สนับสนุนให้ลูกหลานของเรา ไม่ต้องเข้ามาดิ้นรนหาอาชีพการงานอื่นๆทำในเมืองหลวง เพื่อฝันถึงอนาคตที่ดีกว่า เพราะอนาคตที่ดีกว่า พวกเขาพัฒนาได้ จากสิ่งที่ครอบครัวของพวกเขามี”

นอกจากนี้ นายวราวุธ ยังกล่าวว่า การออกแบบนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา นับจากนี้ จะคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลาย ด้วยแนวคิด All Inclusive มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกระจายความเจริญ การศึกษา การพัฒนาเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การพัฒนาสิทธิสตรี LGBTQ และกลุ่มคนทั้งหลาย ที่เสียเปรียบจากโครงสร้างสังคมและกฏหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน นี่คือมิติใหม่ในการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของพรรคให้ขยายตัวขึ้น พัฒนาพรรคให้กลับไปเป็นพรรคขนาดใหญ่อย่างที่เคยเป็นในอดีตอีกครั้งหนึ่ง”

c59157cff6cc1155d1be231920cda87f0_4742820906749627312_220425_3

ด้านนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวบนเวทีตอนหนึ่ง ว่า ขอบคุณประชาชนที่โอบอุ้มและสนับสนุนพรรคชาติไทยพัฒนา และตนเห็นว่าพรรคต้องขยายฐานสมาชิกต่อไป หากมีโอกาสบุญวาสนา อยากให้คนสุพรรณบุรี มีโอกาสให้มีนายกฯ อีกสักคน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา

c59157cff6cc1155d1be231920cda87f0_4742820906749627312_220425_6

นอกจากสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาที่ร่วมประชุมอยู่ที่สาขาทั่วทุกภาคผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมในวันเดียวกันนี้ประกอบด้วย ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2.นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3.นายนิกร จำนง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4.นายนพดล มาตรศรี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 6.นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 7.นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 8.นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 9.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 10.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด 11.นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.จังหวัดนครปฐม 12.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.จังหวัดนครปฐม


c59157cff6cc1155d1be231920cda87f0_4742820906749627312_220425_4

ทั้งนี้ที่ประชุมยังระบุถึงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาในปัจจุบันซึ่งได้แก่ 1.นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค 2.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค 3.นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค 4.นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค 5.นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค 6.นายยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรค 7.นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค 8.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค 9.น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช รองเลขาธิการพรรค 10.นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา รองเลขาธิการพรรค 11.นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค 12.นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 13.นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค 14.นายนพดล มาตรศรี กรรมการบริหารพรรค 15.นายสุรชัย ทิณเกิด กรรมการบริหารพรรค 16.นายอภิวัชร บัวพันธ์ กรรมการบริหารพรรค 17.นายเสน่ห์ ขาวโต กรรมการบริหารพรรค

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย