ชาติไทยพัฒนายกสุพรรณบุรีโมเดลเร่งแก้ไขวิกฤตข้าวขาดน้ำ

ชาติไทยพัฒนา ยก‘สุพรรณบุรีโมเดล’ เร่งแก้ไขวิกฤตข้าวขาดน้ำ และผลักดันตลาดเกษตรออนไลน์ นำร่องแห่งแรก เสริมศักยภาพเกษตรกรมืออาชีพ 4.0 เข้าถึงดิจิทัล ตามแนวคิด Agritech with Roots

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์ ณ ห้องสัมมนา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

New_Project_2

โครงการ “ตลาดเกษตรออนไลน์” เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของ จ.สุพรรณบุรี ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้การขายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ โดยให้เกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเกษตรกรไทยในการจำหน่ายสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้เกษตรกรได้ขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยการจัดโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสมัยใหม่ ยกระดับตลาดเกษตร 4.0 พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ในลักษณะเศรษฐกิจดิจิทัล เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้พบกับผู้ขายโดยตรง โดยมีกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม อาทิ ต.บ้านกร่าง ต.วังยาง ต.หนองสาหร่าย ต.ศรีประจันต์ ต.ดอนปรู ต.ปลายนา ต.บางงาม ต.มดแดง ซึ่งนำสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด เช่น เครื่องจักรสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผ้าทอ ข้าวพันธุ์ กข.43 จากกลุ่มเกษตรกรรวมใจบ้านเขาคีรี อ.เดิมบางนางบวช เป็นต้น

เนื้อหาอื่นๆ

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย