คุณอนุรักษ์ จุรีมาศ

  คุณอนุรักษ์

  จุรีมาศ

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ
   เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

   ปัจจุบัน

   • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และ
    ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา

   อื่นๆ

   • พ.ศ. 2551 : รองเลขาธิการพรรคชาติไทย
   • พ.ศ. 2546 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
   • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คนแรก)
   • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
   • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
   • พ.ศ. 2538 : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
   • พ.ศ. 2535 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   • เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
   • พ.ศ. 2531 : ย้ายเข้าสังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องเรื่อยมาในปี พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535 (2 ครั้ง) พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539
   • พ.ศ. 2529 : ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
   • ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

    • ประกอบอาชีพทนายความ

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฎิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฎิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฎิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฎิรูปประเทศไทย

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email:

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย