คุณอนุชา สะสมทรัพย์

  คุณอนุชา

  สะสมทรัพย์

  ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   


  ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  ปัจจุบัน

  • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

  • พ.ศ. 2549 : ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
  • พ.ศ. 2550 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคพลังประชาชน
  • พ.ศ. 2554 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคเพื่อไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย