คุณสุรชัย ทิณเกิด

  คุณสุรชัย

  ทิณเกิด

  ประวัติการศึกษา

  • ปวช.พณิชยการสันติราษฏร์

  ประวัติการทำงาน

  ปัจจุบัน

  • กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
  • กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

  • ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา
  • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • หัวหน้าสำนักงานพรรคชาติไทย
  • รองหัวหน้าสำนักงานพรรคชาติไทย

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย