คุณยุทธพล อังกินันทน์

  คุณยุทธพล

  อังกินันทน์

  ชื่อ​​​ นายยุทธพล​ อังกินันทน์
  ​​​รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
  ​​​

  ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิทยาลัยการปกครอง (วปค.)
  • University of Technology , Sydney NSW Australia
  • Metropolitan Business College , Sydney NSW Australia
  • All Saints’ College , Bathurst NSW Australia
  • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
  • โรงเรียน อรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี
  ประวัติการทำงาน
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
  • รองประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
  • รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
  • เทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
  • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
  • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย