คุณประภัตร โพธสุธน

  คุณประภัตร

  โพธสุธน

  เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492

  สถานะ โสด

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากประเทศอินเดีย
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
  • ประวัติการทำงาน

   ปัจจุบัน

   • เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา
   • คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคชาติไทยพัฒนา

   อื่นๆ

   • พ.ศ. 2548 - 2551 : เลขาธิการพรรคชาติไทย
   • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    (พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548)
   • พ.ศ. 2543 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • พ.ศ. 2540 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   • พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
   • พ.ศ. 2535 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   • พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2519 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย