คุณนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

  คุณนิติวัฒน์

  จันทร์สว่าง

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 56
  • ปริญญาโท รัฐศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   

  ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  ปัจจุบัน

  • รองเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

  • พ.ศ. 2554 - 2557 : ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ 3
  • พ.ศ. 2552 - 2554 : ส.ส. สุพรรณบุรี
  • ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

   • พ.ศ. 2556 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT
   • ทนายความอิสระ

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย