คุณทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช

  คุณทัศน์ลักษณ์

  ปัตตพงศ์ภัช

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขา การจัดการชั้นสูง มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  • ปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

   ปัจจุบัน

   • รองเลขาธิการและโฆษกด้านสังคม พรรคชาติไทยพัฒนา
   • กรรมการบริหารพรรคพรรคชาติไทยพัฒนา

   ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

   ปัจจุบัน

   • กรรมการผู้จัดการบริษัท บิ๊ก สไมล์ คอสเมติกส์ จำกัด
   • กรรมการผู้จัดการ V&P Co. Ltd.
   • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ Voice TV
   • ผู้ชำนาญการสมาชิกวุฒิสภา
   • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: tassaluck_firstie@hotmail.com

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย