คุณณรงค์ นุ่นทอง

  คุณณรงค์

  นุ่นทอง

  ประวัติการศึกษา

  • มหาบัณฑิต (มศว.ประสานมิตร)
  • บัญฑิต (วศ.ประสานมิตร)
  • ประวัติการทำงาน

   ปัจจุบัน

   • คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

   อื่นๆ

   • พ.ศ. 2553 - 2557 : ที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราช
   • พ.ศ. 2552 - 2556 : ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   • พ.ศ. 2535 - 2538 : ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
   • พ.ศ. 2529 - 2531 : เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   • พ.ศ. 2526 - 2529 : ผู้ช่วยเลขาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย