ครอบครัวศิลปอาชา ร่วมพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี บูรณะอุโบสถ วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี

ครอบครัวศิลปอาชา ร่วมพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี บูรณะอุโบสถ วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
10 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา พร้อมด้วย นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี และทีมงานพรรคชาติไทยพัฒนาสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปราสาททอง ถวายปัจจัยบูรณะอุโบสถ

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย