ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2021-08-26 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ . นครปฐม เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา เดินหน้ามอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน Covid-19 ชาวนครปฐม 
  ภายใต้โครงการ “แพ็คใจใส่กล่อง มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด Covid-19

  #พรรคชาติไทยพัฒนา #นครปฐม #สะสมทรัพย์

   

   

  2021-08-11 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  11 สิงหาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นตัวแทน มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา และ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี มอบชุด PPE และ รถตรวจชีวนิรภัย ผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบให้แก่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ใช้งานควบคุมโรคระบาด Covid-19
  สำหรับพื้นที่สุพรรณบุรีในขณะนี้ นอกจากโรงพยาบาลหลักประจำอำเภอแล้ว ทางจังหวัดยังจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์ Community Isolation กระจายทั่วทั้งจังหวัด รวมกว่า 3,000 เตียง และพร้อมดำเนินการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

  2021-08-09 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  9 สิงหาคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) โดยมี หน่วยปฏิบัติการร่วม พญาเสือ พยัคฆ์ไพร เหยี่ยวดง ฉลามขาว หน่วยบินพิทักษ์ป่า(Sky Ranger) และ หน่วยงานใน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานรัฐมนตรี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่เลขาที่ประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ video conference
  สำหรับผลปฏิบัติงานปีล่าสุด ( มิถุนายน 63-มิถุนายน 64 ) ศปก.พป. สามารถดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่า ได้ทั้งสิ้น 1,734 คดี ผู้ต้องหา 339 ราย รวมเนื้อที่บุกรุก 16,859 ไร่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
  คดีที่ศาลพิพากษาสิ้นสุดแล้วในรอบปี 64 จำนวน 720 คดี ผู้ต้องหา 327 ราย สามารถยึดคืนพื้นที่ป่ากลับมาเป็นของรัฐได้ทั้งสิ้น 80,479 ไร่
  นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจยึดไม้ของกลางจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ได้กว่า 1,313 คดี ผู้ต้องหา 747 ราย จำนวนไม้ของกลาง 22,881 ท่อน ปริมาตร 5,997 ลบ.ม. และไม้แปรรูป จำนวน 46,818 แผ่น ปริมาตร 764 ลบ.ม.และได้ดำเนินการจับกุมการลักลอบล่า ค้าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 จำนวน 28 คดีผู้ต้องหา 30คน ได้ของกลางสัตว์ป่าคุ้มครอง 27 ชนิดจำนวน 139 ตัว/ซากสัตว์ป่าสงวน2ซาก/สัตว์ป่าคุ้มครอง 20 ชนิด 69 ซากและอุปกรณ์การกระทำผิด 60 ชิ้น
  พร้อมกันนี้ นายยุทธพล ได้กล่าว ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงของการระบาดโควิด-19 อีกด้วย

  2021-08-05 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) หารือแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในปี 2565 และการขับเคลื่อน “มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก” ร่วมกับ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายอรรถพล เจริญชันษา) ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 ต่อไป
  นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวในที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาขยะพลาสติกนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศและความรู้สึกของประชาชน อย่างเช่นกรณีของ “น้องมาเรียม” ที่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีเหตุผลความจำเป็นทั้งในด้านข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศที่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ และข้อมูลปริมาณขยะพลาสติกที่เข้าสู่บ่อฝังกลบ (Landfill) ที่จะต้องผลักดันไปสู่การพัฒนากฎหมายเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบบางที่มีขนาดน้อยกว่า 36 ไมครอน หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกแบบบาง รวมถึงจะต้องเพิ่มการสร้างความรับผิดชอบจากผู้ผลิต และการสร้างวินัยให้กับผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วย
  ประเทศไทยได้กำหนด Road Map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 โดยกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การลด เลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการเลิกใช้ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ๊อกโซ่ (Oxo) และ ไมโครบีดส์ ภายในปี 2562 และกำหนดให้มีการเลิกใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบางน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางน้อยกว่า 100 ไมครอน และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565 และ 2) การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570
  นอกจากนี้ ในส่วนของการกำหนดการนำเข้าเศษพลาสติกพบว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมีการนำเข้าเศษพลาสติก ในปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) รวมปริมาณ 71,182 ตัน กรมควบคุมมลพิษจึงได้เตรียมการเสนอมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมที่จะมีขึ้นครั้งต่อไป โดยกำหนดการนำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโรงงาน จากปีฐาน 2563 ร่วมกับการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี และกำหนดให้มีการลดปริมาณการนำเข้าเศษพลาสติกปีละ 20% หรือประมาณ 50,000 ตัน และห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 100% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยสนับสนุนการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงาน 100% ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

  2021-08-04 / ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  วันนี้ 4 สิงหาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบาด Covid-19 ในพื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ ส.ส.นพดล มาตรศรี ส.ส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และคณะทำงานพรรคชาติไทยพัฒนา
  โดยขณะนี้ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี ได้ประสานงานร่วมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์ Community Isolation 10 แห่ง รวม 821 เตียง รพ.สนาม 3 แห่ง Hospitel 3 แห่ง รวม 666 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยนอกเหนือจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ พร้อมเร่งประสานงานเพื่อได้รับการจัดสรรโควต้าวัคซีน เพื่อพี่น้องชาวสุพรรณบุรีอย่างเร็วที่สุด

  2021-07-28 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  ส.ส.อนุรักษ์ ร่วมเสริมศักยภาพ ผักคุณภาพ เกษตรแปลงใหญ่ ที่ร้อยเอ็ด
  15 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา มอบคณะทำงานฯ ร่วมกับนายพนมกร สินธุวา เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การปลูกผัก ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกผักแปลงใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14
  คณะทำงานฯ ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับมอบปัจจัยการผลิตว่า โครงการผักแปลงใหญ่, นาแปลงใหญ่ หรือการทำเกษตรอื่นๆ ทั้งเลี้ยงโค, ประมง, นำ้เพื่อการอุปโภค บริโภค ฯลฯ นายอนุรักษ์ได้พยายามประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาอุดหนุน ส่งเสริม อยู่ตลอดเวลา ทั้งกรมทรัพยากรบาดาล, กรมทรัพยากรนำ้รวมทั้งกรมปศุสัตว์ด้วย ซึ่งในขณะนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วในหลายพื้นที่ เช่น ตำบลแคนใหญ่, หนองแก้ว, สะอาดสมบูรณ์, เมืองทอง และในพื้นที่อื่นๆ ขณะนี้ก็ได้ประสานงานอยู่คาดว่าจะประสบผลสำเร็จในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย