ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2022-05-20 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทส.จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วน ราชการในสังกัดทส.ในพื้นที่ ร่วมลงเรือสำรวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเพชรบุรี จากการสำรวจพื้นที่ พบว่าแม่น้ำ เพชรบุรีหลายช่วงมีสภาพตื้นเขินและแคบ ทั้งนี้นายอุดม คำสัตย์ สมาชิก ทสม.ตำบลบางครก ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการขุดลอกบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีที่มีสภาพตื้นเขินและแคบ ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อให้ระบบนิเวศแม่น้ำเพชรบุรีมีความอุดมสมบูรณ์และช่วยในเรื่องการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก 
   
  280761554_553913312757368_3117040958556269839_n
   
  จากนั้น ดร.ยุทธพล พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี เพื่อพบปะพี่น้อง ทสม. อ.บ้านแหลม และรับฟังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดย ดร.ยุทธพล กล่าวว่า การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราต้องทำทันที โดยเริ่มจากตนเองและคนในครอบครัว จากนั้น รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่ง เครือข่าย ทสม. มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ การเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้า หมายได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเองให้คงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

  2022-05-19 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  นาย อนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยภาพภูมิทัศน์แม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม หลังใช้เรือทส. เข้าเก็บผักตบชวาในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้าเชื่อมต่อตำบลห้วยพลู ตำบลดอนแฝก และตำบลวัดสำโรง โดยการดำเนินการได้เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ที่ผ่านมา เพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ-กักเก็บน้ำ ตามแผนปฏิบัติงาน 13 มาตรการ “ฤดูฝน” ปี’65
  นายอนุชา ระบุว่า ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตนได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในเขตจังหวัดนครปฐม กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจรทางน้ำและขาดแคลนน้ำทำการเกษตร รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง
   
   
   
   
  283088767_553844759430890_9189727055580644906_n
   
  นายอนุชากล่าวว่า ก่อนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเรือทรัพยากรทางทะเลมาจำนวน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 13 นาย เข้าปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ด้วยวิธีการใช้เรือดัน ดึง ผักตบชวาและขยะพลาสติกเข้าหารถแบคโฮ เพื่อตักขึ้นรถบรรทุกนำไปกำจัดต่อไปรวมระยะทางหลายกิโลเมตร ซึ่งสามารถจัดเก็บผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ ได้เป็นมากกว่า 50,000ตัน โดยขณะนี้ก็ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเร่งนำผักตบชวาออกไปให้หมดในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้าเชื่อมต่อตำบลห้วยพลู ตำบลดอนแฝก และตำบลวัดสำโรง ซึ่งไม่มีการลอกคลองมากว่า 10 ปี แล้ว หากภารกิจสำเร็จทันภายในเดือนพฤษาคมนี้ ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้ รวมทั้งรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้กลับมาอยู่ในค่ามาตรฐานต่อไปได้
  นายอนุชากล่าวปิดท้ายว่า สำหรับในพื้นที่มีกำจัดผักตบชวาเสร็จแล้วอย่าง คลองบางระกำในเขตอำเภอนครชัยศรี ขณะนี้ได้มีคณะทำงานเข้าสำรวจเพื่อวางแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำ และป้องกันผักตบชวาเกิดซ้ำ ทั้งนี้ตนได้มีการหารือกับหน่วยงานข้าราชการในจังหวัดนครปฐมและสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย เพื่อวางจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 3000 คน

  2022-05-17 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเส้นทางคมนาคม โดยเริ่มที่บ้านหว่านไฟ, บ้านโคกพิลา, บ้านเขียดเหลือง ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
   
  280660182_551943579621008_6031625933909172084_n
   
  จากการลงสำรวจพบว่าการเข้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรและเส้นทางสัญจร เบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินแล้ว ทั้งการทำระบบประปาบาดาล, การก่อสร้างสะพาน และฝายที่บ้านเขียดเหลือง-บ้านหว่านไฟ

  2022-05-16 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ร่วมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ทส. โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพี่น้องประชาชนชาว จ.อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นายวราวุธ ได้ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอของ จ.อ่างทอง ตลอดจนมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารและพี่น้องชาวอ่างทอง ที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ไร่ จำนวน 1,010 ต้น โดยหวังให้เป็นแลนด์มาร์ค สร้างปอดให้กับประชาชนชาวอ่างทองต่อไป
   
  281883278_551257516356281_7977803490943646780_n
   
  นายวราวุธ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิ่มการกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ค.ศ. 2037 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065
  นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เหตุที่เลือกจังหวัดอ่างทองเพื่อปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันวิสาขบูชา หรือ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันนี้ เนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ได้เห็นว่า การปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกที่ ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่ป่าก็ตาม แต่เราทุกคนสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้ หากมีความตั้งใจ อีกทั้งมีความมั่นใจในศักยภาพของภาคการเมืองและภาคประชาชนที่เข้มแข็งของจังหวัดอ่างทองที่จะสามารถช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้บนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นปอดของ จ.อ่างทองต่อไป
  281605613_551257526356280_1221489337736621781_n
   
  “และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 - 2 ต้น หรือมากกว่านั้น ซึ่งหากเรามีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ตารางเมตร จะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศไทย เกิดเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญของโลกใบนี้ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาให้ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาแผ่กิ่งก้านสาขาดูแลมวลมนุษย์และคนไทยตราบนานเท่านาน" รมว.ทส. กล่าว
  ทั้งนี้ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และให้ทุกจังหวัดได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป

  2022-05-12 / ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายนพดล มาตรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทุ่งเข็น ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากบริเวณคลองชลประทาน มีผักตบชวาหนาแน่นไม่สามารถทำให้น้ำไหลระบายผ่านได้สะดวก อีกทั้งช่วงนี้มีฝนตกมากในพื้นที่ ส่งผลให้น้ำในคลองไหลล้นออกมาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรจนได้รับความเสียหายและเดือนร้อนหลายหลังคาเรือน
  280289804_548555209959845_1709927992588427683_n
   
  นายนพดลกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า ผักตบชวามีจำนวนหนาแน่นมาก กีดขวางทางผ่านน้ำ และทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรทางเรือได้ ทั้งนี้ตนและคณะทำงานได้ทำการประเมินหน้างานพบว่าในระยะ2-3กิโลเมตรจะเร่งนำผักตับชวาออกจากแหล่งน้ำ โดยการใช้รถแม็คโครเข้าไปดำเนินการตักผักตบชวาออกซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน จึงสามารถนำผักตบชวาออกจากคลองได้
   

  2022-05-10 / ข่าวประชาสัมพันธ์

   นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกออร์ก ซมิตท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และร่วมด้วยนางสาวลิโอบา ดอนเนอร์ เจ้าหน้าที่ต้นนโยบายของประเทศไทย ฝ่ายแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ด้านความร่วมมือทวิภาคี กระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการต้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK)
   
  280142513_547223336759699_5386192257873548046_n
   
  ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนาและการสาธิตการทำนาที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทย ไรซ์ นามา)
  นายวราวุธ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สามารถสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้เป็นอย่างดี และพร้อมสนับสนุนให้เกิดการขยายผลตามแนวทางของโครงการฯ รวมทั้งพบปะเกษตรกรเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำนาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ให้กับเกษตร รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแปลงนา ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากการทำนาของประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็น 26.64 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ ร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และการทำนาที่ขังน้ำในนาข้าวตลอดอายุข้าวจะมีการปล่อยก๊าซมีเทน ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 28 เท่า
  รวมทั้งการเกิดภัยแล้งและอุทกภัย
   
  280083538_547223316759701_7485563063146775166_n
   
  โดยการเยี่ยมชมงานครั้งนี้ ยังประกอบด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประที่ป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตร.อภิชาติ พงษ์ตรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมด้วย
  สำหรับโครงการ ไทย ไรซ์ นามา มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนายุทธตาสตร์ตลาดข้าวที่ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการทำนาลดโลกร้อนให้แก่เกษตรกรตามมาตรการ "3 เพิ่ม 3 ลด" คือ เพิ่มผลผลิตข้าว เพิ่มคุณภาพข้าว เพิ่มรายได้ ลดตันทุนการผลิต ลดการใช้น้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านเตรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย ทั้งนี้โครงการยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Thai Rice Nama ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ NAMA Facility เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 2.8 ล้านไร่ ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการทำนาแบบลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ปรับเปลี่ยนแนวทางการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมไปสู่การปลูกข้าวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลจากการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2564 พบว่า มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 25,000 คน สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้กว่า 305,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายนายวราวุธยังได้กล่าวสรุปหลังจากฟังตัวแทนเกษตรกรกล่าวถึงผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการว่า ตนจะนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำนาลดโลกร้อนนี้ไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมกับประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและสนับสนุนในสิ่งที่เกษตรกรต้องการต่อจากนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ทำนาอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการเพิ่มรายได้ และผลผลิตที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรไทยทุกคน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย