ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 2020-12-05 / ความเคลื่อนไหว

  นายนิกร จำนง ในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมอภิปราย หัวข้อวิชา “พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น" ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองกับการเลือกตั้งชั้นสูง รุ่นที่11 ร่วมกับ ดร. สติธร ธนานิธิโชติ จากสถาบันพระปกเกล้า นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายวิรัตน์ ผาสุข นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว โดยมีนักศึกษา พตส.รุ่นที่ 11 เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอบรม สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงาน กกต.กทม.
  และในกิจกรรมนี้ นักศึกษาส่วนหนึ่งของพตส.11 และผู้บริหารหลักสูตรได้มอบเค้กและกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายนิกร จำนงที่จะมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ด้วย

  2020-11-11 / ความเคลื่อนไหว

  11 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดแถลงข่าวผลการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป" โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ซากปลาดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบ ณ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอยู่ในสกุล เฟอกาโนเซอราโตดัส
  แต่มีความแตกต่างจากชนิดอื่น เป็นชนิดใหม่ของโลกที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน จึงตั้งชื่อว่า "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป" (Ferganoceratodus annekempae) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr.Anne Kemp ผู้เชี่ยวชาญปลาปอดของโลก
  ปลาปอดจัดเป็นปลาโบราณ เนื่องจากพบปรากฏมาเมิ่อ 417 ล้านปี หรือยุคดีโวเนียน และยังคงพบในปัจจุบัน สำหรับปลาปอดที่พบครั้งนี้ มีอายุ 150 ล้านปี ลักษณะของปลาปอดคือ สามารถหายใจด้วยปอดร่วมกับการหายใจด้วยเหงือก

  2020-10-10 / ความเคลื่อนไหว

  ครอบครัวศิลปอาชา ร่วมพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี บูรณะอุโบสถ วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
  10 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา พร้อมด้วย นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี และทีมงานพรรคชาติไทยพัฒนาสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปราสาททอง ถวายปัจจัยบูรณะอุโบสถ

  2020-10-03 / ความเคลื่อนไหว

  วันนี้ 2 ต.ค. 63 เวลา 07.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรมว.ทส. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขา รมว.ทส. พร้อมปลัดกระทรวง คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี
  นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อดทน และตั้งใจทำงานเสมอมา นับตั้งแต่วันนี้ ถือเป็นการก้าวสู่ปีที่ 2 ในการทำงาน ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานต่อไปด้วยความเข้มข้น โดยยึดหลักการทำงานตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงฯ มีการวางแผนในการดำเนินงาน ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบทบาทของกระทรวงฯจากนี้ จะต้องทำให้สังคมเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักให้ประชาชนร่วมมือในการดำเนินงาน และสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงาน ไม่มีการแบ่งแยก แต่จับมือเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
  ตลอดระยะเวลากว่า 449 วัน การเดินทางตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ กว่า 47 จังหวัด อุทยานแห่งชาติ 28 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง นั้น ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน อาทิ การจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19, การนำระบบการ จองล่วงหน้าผ่าน Application QueQ มาใช้ในการให้บริการอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ, แก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่า หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ด้วยกลไก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) และ คปป. จังหวัด, จัดที่ดินป่าสงวนให้ราษฎรทำกินภายใต้กลไก คทช, ปลูกต้นไม้ ตามโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ดำเนินการปลูกป่าและป่าชายเลน, การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ, การเตรียมความพร้อมของอนุบัญญัติ กฎหมายลำดับรอง กฎระเบียบและคู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562, ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM10และ PM2.5) ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ (น้ำผิวดิน) และระบบกระจายน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เป็นต้น
   
   
   
   

  2020-08-05 / ความเคลื่อนไหว

  นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมรัฐสภา
  ซึ่งตนเห็นด้วยในการเสนอปรับปรุงกฏหมายฉบับนี้เพราะฉบับเดิมมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายส่วนทำให้วัตถุประสงค์ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายลักษณะนี้ไม่มีผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค์
  ทั้งนี้ตนได้มีโอกาสทำกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนมาแล้ว 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ที่ต้องผ่านวิบากกรรมอย่างมากกว่าจะสำเร็จเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่ถูกเสนอโดยประชาชน
  โดยในการอภิปรายได้เสนอข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยต่อที่ประชุม ทั้งเรื่องงบประมาณ การตรวจสอบรายชื่อ ระยะเวลาการรับรองจากนายกรัฐมนตรีที่อาจทำให้ร่างของประชาชนถูกยุติไม่ได้รับการพิจารณา
  และขอเน้นย้ำการให้ความสำคัญต่อเจตนารมณ์ของประชาชน และสุดท้ายขอสนับสนุนและขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสำหรับร่างกฎหมายที่พึงประสงค์อันเป็นคุณูปการต่อประชาชนฉบับนี้
  หมายเหตุ : อภิปรายในการ ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 4 ส.ค.63
  https://www.facebook.com/589046001435887/videos/586068645397005/

  2020-04-23 / ความเคลื่อนไหว

  วันที่ 23 เมษายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีสักการะ วางพวงหรีด เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี

  264662

   นาย บรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายสมัย และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จนเมื่อถึงการเลือกตั้ง พ.ศ.2538 พรรคชาติไทยได้รับความไว้วางใจสูงสุด เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลบรรหาร มีผลงานที่สร้างหมุดหมายสำคัญทางการเมือง คือ การปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย(ครป.) เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ฯลฯ ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้

  บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้ชื่อว่าเป็น บิดาผู้วางรากฐานการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด พลิกโฉมจากจังหวัดชนบทสู่ความเจริญ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และระบบสาธารณูปโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างทั่วถึง โดยอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ตั้งตระหง่าน ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู บริเวณหน้าศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี คือตัวแทนความทรงจำถึงนายบรรหาร ที่คนสุพรรณ ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ ใน สัจจะและกตัญญู ที่นายบรรหารยึดถือเป็นคติในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

  #พรรคชาติไทยพัฒนา #บรรหาร #ศิลปอาชา #สัจจะและกตัญญู

   264667

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย