กาญจนา ศิลปอาชา เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2

21 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งที่ 2 .อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มาพร้อมกับอัตราการขยายตัวสุนัขจรจัด

592428

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 .จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาตะโกปิดทองและเขาเพชรน้อย รองรับสุนัขจรจัดที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 300 ตัว

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อปท.ในเขตอำเภออู่ทอง  สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สนง.ปศุสัตว์สุพรรณบุรี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุพรรณบุรี คณะสัตว์แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น กาญจนบุรี และสมาชิกสภาบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณก่อสร้างและดำเนินการกว่า 10 ล้านบาท

นางสาวกัญจนา กล่าวว่า ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 แห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อหวังลดปัญหาสุนัขจรจัดในแหล่งชุมชนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์สุนัขจรจัดทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงขอให้ลองพิจารณารับสุนัขจรจัดที่ถูกทอดทิ้งจากเจ้าของเดิมเหล่านี้ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงปลายทางของปัญหาที่เรากำลังแก้ไขต้นทางของปัญหามาจากมนุษย์เองที่เลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปละละเลยขาดการดูแลทำหมันฉีดวัคซีนไม่รักษาเมื่อเจ็บป่วยทิ้งขว้างจนเกิดเป็นปัญหาสุนัขจรจัดมาถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำงานเชิงรุกในการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพสัตว์และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการร่วมกันดูแลสุนัขของตนและสัตว์จรจัดในชุมชนอย่างมีคุณภาพต่อไป

#พรรคชาติไทยพัฒนา  #อู่ทอง #ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด #สุพรรณบุรี #พิษสุนัขบ้า #สุนัขจรจัด

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย