ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
  • คุณกัญจนา ศิลปอาชา
    หัวหน้าพรรค

    สัจจะ กตัญญู

    พันธมิตร

    ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย