คณะกรรมการ
บริหารพรรค
รายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบาย
เลือกตั้ง ปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้สมัคร
text-hidden
รายละเอียดเพิ่มเติม


เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 หน้า)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศระเบียบคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

หนังสือแสดงเจตจำนงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ชทพ.ลต.1)สำหรับสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะสมัคร สส. (จำนวน 2 หน้า ให้พิมพ์ใส่กระดาษหน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ชทพ.ลต.2) สำหรับหัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัด (จำนวน 2 หน้า ให้พิมพ์ใส่กระดาษหน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา
  • 6 February 2019
  • 477
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา   ก. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แท...
อ่านต่อ
หมายเลขผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา
  • 4 February 2019
  • 313
หมายเลขผู้สมัครกรุงเทพมหานคร หมายเลขผู้สมัครภาคกลาง (อัพเดท 5 ก.พ.2562) หมายเลขผู้สมัครภาคเหนือ หมายเลขผู้สมัครภาคอีส...
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล
  • 1 February 2019
  • 94
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
อ่านต่อ
ประกาศจากพรรคชาติไทยพัฒนา (1)
  • 29 January 2019
  • 197
  เรียน หัวหน้าสาขาพรรค, ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา      &nbsp...
อ่านต่อ
ประกาศจากพรรคชาติไทยพัฒนา (2)
  • 29 January 2019
  • 151
                    พรรคชาติไทย...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด