ท่านสามารถชำระค่าบำรุงพรรคชาติไทยพัฒนา ขั้นตอนดังนี้

ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือทาง ATM หรือทาง Online Banking

  • ชื่อบัญชี : พรรคชาติไทยพัฒนา
  • ธนาคาร : กรุงไทย ประเภท : ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี : 018-0-06829-6
  • สาขา : ถนนข้าวสาร

* กรุณาถ่ายภาพ Slip เพื่อแนบเป็นหลักฐาน พร้อมถ่ายภาพ ใบสมัครสมาชิก ที่ท่านได้เซ็นเรียบร้อยแล้ว

แจ้งหลักฐานการชำระค่าบำรุงพรรคชาติไทยพัฒนา


ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารแนบการชำระค่าบำรุงพรรคชาติไทยพัฒนา

  1. หลักฐาน ในขั้นตอนนี้
    1.1 ภาพถ่าย Slip การชำระค่าบำรุง พรรคชาติไทยพัฒนา
    1.2 ภาพถ่าย ใบสมัครสมาชิก พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ท่านได้เซ็นเรียบร้อยแล้ว
  2. รอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่พรรค และติดต่อกลับท่าน ภายใน 48 ชม. ( ในวันทำการ )

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสมัครได้ที่
พรรคชาติไทยพัฒนา เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 662-243-8072-3 Fax : 662-243-8074 E-mail : chartthaipattana@chartthaipattana.or.th