คุณวราวุธ ศิลปอาชา
ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคคุณอนุรักษ์ จุรีมาศ
ประธานคณะกรรมการกฎหมาย และการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรคุณธีระ วงศ์สมุทร
ประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมของพรรค สาขาพรรค
และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด
คุณนิกร จำนง
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของพรรค

 


คุณธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของพรรค