ประวัติการศึกษา

  • ปวช.พณิชยการสันติราษฏร์
 


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

  • กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
  • กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

  • ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา
  • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • หัวหน้าสำนักงานพรรคชาติไทย
  • รองหัวหน้าสำนักงานพรรคชาติไทย