ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาลัยการปกครอง (วปค.)
 • University of Technology , Sydney NSW Australia
 • Metropolitan Business College , Sydney NSW Australia
 • All  Saints’ College , Bathurst NSW Australia
 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
 • โรงเรียน อรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี
 


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

 • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
 • โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา

อื่นๆ

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
 • รองประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 • รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
 • เทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี