ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา
 • 12 February 2020 13:36
 • 178
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ (ฉบับที่ ๒)   ตามที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ประกาศการจัดตั้งสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน ๔ แห่ง ๑. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมร
อ่านต่อ
บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ม.ค. 2563
 • 31 January 2020 11:38
 • 202
 • 0
    ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  
อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนธันวาคม 62
 • 31 December 2020 12:03
 • 353
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดาเดือนพฤศจิกายน
 • 30 November 2019 10:39
 • 508
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนพฤศจิกายน
อ่านต่อ
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33
 • 28 November 2019 11:18
 • 685
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33 สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561ที่อยู่ 25/12 ถนนประตูลอด  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศร
อ่านต่อ
บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา
 • 31 October 2019 17:00
 • 652
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5
 • 29 September 2019 15:42
 • 725
 • 0
           ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ. ศ. 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา            นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
อ่านต่อ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต เลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 นั้น
 • 28 September 2019 21:55
 • 666
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา              ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต เลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 นั้น     &
อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ 2/2562
 • 17 September 2019 16:10
 • 519
 • 0
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ 2/2562 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศระเบียบคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้
อ่านต่อ
ร่วมการประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนร่างพ.ร.บ.วีธีพิจารณาคดีจราจร(ศาลจราจร)
 • 12 June 2019 11:02
 • 739
 • 0
นายนิกร จำนง ในฐานะ ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติวีธีพิจารณาคดีจราจร(ศาลจราจร) และ ระบบคะแนนความประพฤติในการขับรถ จัดโดย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ
อ่านต่อ
ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติในงาน รวมพลคนรักกีฬา 2562 (Run for the King)
 • 12 June 2019 10:54
 • 580
 • 0
เวลา 6.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน และร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติในงาน รวมพล
อ่านต่อ
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรค
 • 29 May 2019 18:02
 • 850
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา                ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี ๒๕๖๒ พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมจำนวน ๑๐ ท่าน ซึ่งในการดำเนิ
อ่านต่อ
นายวราวุธ ศิลปอาชา ร่วมกิจกรรม "วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 18" ที่จังหวัดเพชรบุรี
 • 21 May 2019 09:27
 • 497
 • 0
กิจกรรมวันวิสาขบูชา "วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 18" ที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวานวันที่ 18 พฤษภาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการและนโยบายยุทธศาสตร์พรรคได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งดร.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช รองเลขาธิการพรรค ดร
อ่านต่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง 11 ท่าน
 • 21 May 2019 09:22
 • 1825
 • 0
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง 11 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3. นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4. นายนพดล มาตรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5. นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต
อ่านต่อ
ณ วันนี้ 23 เมษายน 2562 พ่อจากไปครบ 3 ปี
 • 24 April 2019 09:32
 • 439
 • 0
ณ วันนี้ 23 เมษายน 2562 พ่อจากไปครบ 3 ปี เรากำหนดให้เป็นวันทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของพ่อ โดยมีแม่เป็นประธาน มีผู้คนที่รักและระลึกถึงพ่อมาร่วมงานมากมาย . อนุสาวรีย์พ่อนี้ คนสุพรรณฯเขาอยากทำให้พ่อเขาร่วมกันบริจาคเงิน โดยครอบครัวเราสมทบเติมในส่วนที่ขาด
อ่านต่อ
ประกาศชื่อ-นามสกุล สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา
 • 4 April 2019 12:43
 • 667
 • 0
ประกาศชื่อ-นามสกุล สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา(ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560)   รายชื่อสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา (20 เม.ย. 2562) รายชื่อสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา
อ่านต่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องที่ จ.สุพรรณบุรี เขต1-2
 • 29 March 2019 09:33
 • 457
 • 0
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 พรรคชาติไทยพัฒนานำทีมโดย คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค พร้อมด้วยคณะพรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องที่ จ.สุพรรณบุรี “ขอขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณบุรี ที่มอบ
อ่านต่อ
ขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
 • 27 March 2019 09:29
 • 470
 • 0
วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาเราได้เห็นชาวไทยทั่วประเทศให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยและตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งนั่นรวมถึงพลังแห่งการมีส่วนรวมของพี่น้องชาวไทยในการออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมอบคะแนนเสียงอันมีค่าของท่าน ให้กับพรร
อ่านต่อ
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา
 • 22 March 2019 17:26
 • 554
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา                  ตาม พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 70 และมาตรา 79 ประกอบด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยล
อ่านต่อ
บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียง “เพชรบุรี” เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562
 • 22 March 2019 10:10
 • 500
 • 0
บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียง “เพชรบุรี” เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เน้นหนักการเกษตร ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำอย่างมาก เราจะช่วยกันราคาสินค้าไม่ให้ต่ำ ทั้งยังเพิ่มราคาสินค้า ด้วยสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการในตลาด พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการผล
อ่านต่อ
ต้องนำ เสมอกัน เที่ยงธรรม เข้าสภาให้ได้
 • 15 March 2019 10:31
 • 678
 • 0
(ไฮไลท์) “ต้องนำ เสมอกัน เที่ยงธรรม เข้าสภาให้ได้” คุณกัญจนากล่าว ในบรรยากาศการลงพื้นที่สุพรรณบุรีเช้านี้ นำทีมโดย คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค คุณประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค และ
อ่านต่อ
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • 28 February 2019 10:09
 • 444
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
หมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมรายละเอียดท้องที่ของแต่ละเขตเลือกตั้ง (อัพเดต วันที่ 8 มี.ค. 2562 )
 • 8 February 2019 17:48
 • 7167
 • 0
กรุงเทพมหานคร  (อัพเดต วันที่ 15 ก.พ. 2562 ) (ดาวน์โหลดที่นี่) ภาคกลาง (อัพเดต วันที่ 8 มี.ค. 2562 ) (ดาวน์โหลดที่นี่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัพเดต วันที่ วันที่ 8 มี.ค. 2562 ) (ดาวน์โหลดที่นี่) ภาคใต้ (อัพเดต วันที่
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา
 • 6 February 2019 21:12
 • 3186
 • 0
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา   ก. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง         ๑. กรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)       ๒. ภาคกลาง
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล
 • 1 February 2019 17:31
 • 601
 • 0
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
อ่านต่อ
ประกาศจากพรรคชาติไทยพัฒนา (1)
 • 29 January 2019 10:45
 • 1118
 • 0
  เรียน หัวหน้าสาขาพรรค, ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา                คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบนโยบายแผนปฏิบัติ
อ่านต่อ
ประกาศจากพรรคชาติไทยพัฒนา (2)
 • 29 January 2019 10:41
 • 804
 • 0
                    พรรคชาติไทยพัฒนาขอประกาศ เชิญชวนให้กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ไ
อ่านต่อ
'นิกร' เผยตั้ง ตัวแทนจว. คืบ 70จังหวัด พร้อมลุยเลือกตั้ง62
 • 23 January 2019 16:21
 • 495
 • 0
"นิกร" เผยตั้งตัวแทนจว. คืบ 70 จังหวัด พร้อมลุยเลือกตั้ง 62 เตรียมประชุมเคาะชื่อผู้สมัคร ส.ส. หลังมี พ.ร.ฎ. ด้าน "กัญจนา" เตรียมลุยเชียงใหม่-ลำปาง เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. วันที่ 24-25 ม.ค. นี้นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่าพรรค
อ่านต่อ
ชทพ.ยืนยันคุณสมบัติครบถ้วนส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 23 January 2019 16:16
 • 402
 • 0
    22 ม.ค.62 นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550 ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมาย และได้แจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีสิทธ
อ่านต่อ