ขอขอบคุณ

ที่มา : https://www.innnews.co.th/interview-clips/news_260480