ท่านต้องการให้ชาติไทยพัฒนา พัฒนาสิ่งใดเพื่อประเทศไทย ?

 

Avatar
นายทรงศักดิ์ ปัจจัยยัง
099-0762818
Songsakhi@hotmail.com

-เนื่องด้วยเศรษฐกิจระดับฐานรากเป็นหัวใจ ที่จะพัฒนาในภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศ จะต้องทำให้ชุมชนกินดีอยู่ดีก่อนครับ

จะทำอย่างไรนั้น ก็คือ นำความสุขกลับเข้าไปในครัวเรือนและชุมชน โดย1.สร้างตลาดชุมชนให้แข็งแรง ทำตลาดชุมชนที่เป็นของรัฐให้เกิดขึ้นให้ได้ทุกตำบลทั้วประเทศในพื้นที่ที่เหมาะสม2. สร้างแหล่งน้ำผลิตที่จะผลิตสินค้าให้ได้ทุกตำบลทั่วประเทศ 3.นำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แบ่งให้ประชาชนเช่าทำกิน 4.ลดอำนาจทุนใหญ่ห้ามกระจายห้างค้าปลีกลงสู่ท้องถิ่นตัดช่องทางทำกินของร้านค้าในชุมชนที่เข้าค้าขายมาก่อน(อันนี้ทำด่วน)โดยตราเป็นกฎหมายบังคับผ่านสภาผู้แทนราษฎร 5.กระจายฐานธุรกิจออกสู่จังหวัดใหญ่ให้ได้มากที่สุดเชิญนักลงทุนสร้างโรงงานในต่างจังหวัดมอบสิ่งจูงใจให้(ลดภาษีพิเศษให้)เพื่อนำแรงงานกลับถิ่นบ้านเกิด6.ทำเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศขยายแหล่งลงทุนเพิ่มให้ได้

-ดังนั้นถ้าพรรคชาติไทยพัฒนา ผักดันแผนเศรษฐกิจระดับฐานรากสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้และเป็นเศรษฐกิจที่ยังยืน ซึงตอนนี้เขาลำบากจริงๆ นำความสุขและมอบความสุขคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวคนไทย ซ่่งตัวกระผมก็คลุกคลีทำงานในระดับหมู่บ้านจึงเข้าใจปัญหาและโครงสร้างดีพอสมควร

-และที่สำคัญสร้างอำนาจต่อรองให้กับเศรษฐกิจชุมชนต่อสู้กับทุนใหญ่ได้ ประเทศไทยไปโลดครับ

 

Avatar
ไพโรจน์ ศรีราทา
0930394971
rotdanai1908@hotmail.com

การกระจาย ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กับชาวบ้านต่างจังหวัด  เราจะมั่นคงไม่ได้เพียง อิฐก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียว มีสิ่งที่อยากให้ทำเยอะมาก  เราช้าเกินไปแล้ว  ถ้าประชาชนอยู่ดี มีรายได้ ต่อหัวเพิ่มขึ้น ภาษีจะตกแก่รัฐเอง .. สุดท้ายจะหมุนไปยาวนาน