ท่านต้องการให้ชาติไทยพัฒนา พัฒนาสิ่งใดเพื่อประเทศไทย ?

 

หัวข้อเรื่อง จำนวนตอบ จำนวนเข้าดู
อยากให้เพิ่มหมวดคนมนาคมครับ
สุรเชษฐ์
0 81
เรื่องอีเมลพรรค
sombat
0 77
นโยบายสตาร์ทอัพไร้พรหมแดน ไทย-อินโดนีเซีย
sombat
0 77
นโยบาย(เล็กๆ)
sombat
0 85
ไอเดียนโยบาย
sombat
0 81