ท่านต้องการให้ชาติไทยพัฒนา พัฒนาสิ่งใดเพื่อประเทศไทย ?

 

หัวข้อเรื่อง จำนวนตอบ จำนวนเข้าดู
เศรษฐกิจระดับฐานราก
นายทรงศักดิ์ ปัจจัยยัง
1 94
ลดหนี้นอกระบบ
sombat
4 55