เพลงมาร์ชชาติไทยพัฒนา

ดาวโหลดเพลง มาร์ชชาติไทยพัฒนา

แบบที่ 1 ได้ที่นี่ มาร์ชชาติไทยพัฒนา
แบบที่ 2 ได้ที่นี่ ชาติไทยพัฒนา 3 ช่า
แบบที่ 3 ได้ที่นี่ เฉพาะร้องหมู่

 

ชาติไทยพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย
คือทางที่เราจะก้าวไป มั่นคงในอุดมการณ์
ยึดมั่นสถาบันหลัก สร้างความรักสอดประสาน
ยึดถือธรรมาภิบาล เป็นรากฐานอันประเทือง
เชื่อในวิถีนิติธรรม เป็นหลักนำทางการเมือง
ปัญหาแต่ละเรื่อง คลี่คลายได้ด้วยสามัคคี
*เราคือชาติไทยพัฒนา ยึดปวงประชาเป็นวีถี
ให้พี่น้องอยู่ดีกินดี คือปลายทางที่จะก้าวไป
ร่วมใจกันพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย
คือทางที่เราจะก้าวไป มั่นคงในอุดมการณ์
****(ร่วมใจกันพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย
คือทางที่เราจะก้าวไป เราคือชาติไทยพัฒนา)