ภาพการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2556

ภาพการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556