ภาพบรรยากาศ พรรคชาติไทยพัฒนาจัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2554

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  พรรคชาติไทยพัฒนาได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2554