ภาพประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา

 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2553 
5 มีนาคม 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี