วันคล้ายวันเกิดนายบรรหาร ศิลปอาชา 2554

ประมวลภาพวันคล้ายวันเกิดนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา วันที่ 19 สิงหาคม 2554