เปิดตัว 5 ผู้สมัคร ส.ส. เขต ภาคใต้

นายธานินทร์ ใจสมุทร สตูล เขต 1 , นายมูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ ปัตตานี เขต 1, นายฮัมกา การี ปัตตานี เขต 4 ,นายอาซือมี อิตูวา ยะลา เขต 2 ,นายซาบรี แดเมาะ ยะลา เขต 3

Image Gallery