นายบรรหาร ศิลปอาชา นำคณะผู้บริหารพรรคชาติไทย สมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว

นายบรรหาร ศิลปอาชา นำคณะผู้บริหารพรรคชาติไทย สมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว

ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย ได้นำคณะผู้บริหารพรรคชาติไทย จำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย นายประภัตร โพธสุธน, นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง, นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ, นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา, นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, นายนิกร จำนง, นายอนุรักษ์ จุรีมาศ, นายนพดล พลเสน, นายเสมอกัน เที่ยงธรรม, นายกูเฮง ยาวอหะซัน, นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์, นายศักดิ์ชัย จินตะเวช และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว