นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดบ้านจรัญสนิทวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่ 81 มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมาก เข้าร่วมอวยพร